2376022376 Στρατώνι, Χαλκιδικής zaxaraglougian71@gmail.com